„Peníze za sběr vždy putovaly na adoptovaného ugandského chlapce. Škola se zapojila do projektu adopce na dálku, a tak jsme mohli tímto způsobem dítě finančně podporovat,“ řekla zástupkyně ředitele základní školy na Pšovce Lenka Zemanová. „Poslední získané peníze nám ale požadovanou částku na chlapce nepokryjí. Nyní čekáme, jak se situace bude dál vyvíjet,“ dodala Zemanová.

Firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím totiž musely přistoupit ke snižování výkupních cen nebo dokonce ke zpoplatnění přivezeného papíru. „Museli jsme reagovat na stávající situaci a ceny jsme snížili,“ řekl obchodní ředitel Českých sběrných surovin v Kralupech. Za noviny a časopisy tam vyplácejí padesát haléřů za kilogram, kartony, lepenku a krabice přebírají zdarma. Kdo přinese smíšený papír, který je už pro recyklaci téměř nepoužitelný, musí naopak zaplatit za každé kilo v průměru padesát haléřů.

Stejným způsobem řeší důsledek finanční krize také společnost BEC odpady, která provozuje na Mělnicku několik sběrných dvorů. Podle její mluvčí Alexandry Kostřicové je největší problém se smíšeným papírem. „Jeho odběr se téměř zastavil,“ uvedla mluvčí. „Papírny, případně lokální zpracovatelé papíru, omezují odběr smíšeného papíru a snižují výkupní ceny na nulu. Po načtení nákladů na manipulaci a dopravu se dostáváme na zápornou výkupní cenu,“ vysvětlila dále Kostřicová.

Nepotřebný papír se tak v mnoha rodinách rychle kupí. Kde mají možnost spálit je v kamnech, nad problémem vyhrávají. „My jsme balily papír jen proto, aby děti do školy nepřišly s prázdnou. Teď máme čím topit,“ prozradila Jitka Novotná z Kralup.

Většina sběrných dvorů rozděluje ceny podle toho, zda nepotřebný papír vykupují od soukromé osoby či od podnikatelů. „Výkupní ceny pro občany aktualizuje naše společnost podle možností dalšího odbytu směrem ke zpracovatelům, a to i několikrát týdně. Ceny pro podnikatele jsou stanoveny smluvně a většinou na delší časové období,“ dodala mluvčí společnosti BEC odpady Alexandra Kostřicová.