„Převážně pořádáme soutěže pro první i druhý stupeň základních škol, a protože nechceme zapomínat na střední školy, byla pro ně připravena zajímavá literární soutěž pod názvem Cesta do Francie,“ informoval Jakub Hanzl, generální ředitel SVAS.

„Cílem projektu bylo popsání vody v jakékoliv podobě a formě. A protože jedním z akcionářů naší společnosti je francouzská společnost, text literárního útvaru musel být ve francouzském jazyce,“ vysvětil podmínky soutěže Hanzl.

Soutěže se zúčastnilo celkem 9 studentů z 1. – 3. ročníku osmiletého a čtyřletého oboru Gymnázia Jana Palacha v Mělníce.

Porotu nejvíce oslovily práce studentek pro jejich originální vyjádření vztahu k vodě ve formě pohádky, básničky, snu či zajímavých úvah o vodě.

Originálně vyjádřený vztah k pitné vodě zajistil studentkám Anně Černé, Anně Bartákové, Kláře Zelenkové a Sofii Přibylové z Gymnázia Jana Palacha v Mělníce návštěvu Francie.