„Součástí jsou i tři okružní křižovatky, most přes železnici a čtyři protihlukové stěny o délce jednoho kilometru, připomněl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

Jedná se o úsek vedoucí od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Od křižovatky s Chloumeckou ulicí je jeho trasa vedena souběžně s Řípskou, aby se po zhruba 150 metrech odklonila ke sportovnímu areálu. Nové napojení Řípské ulice zajistí křižovatka stykového typu. Obchvat pak bude pokračovat přes most nad železniční tratí k novému kruhovému objezdu a dále pak mezi průmyslovými areály a pod vinicí k další okružní křižovatce, zajišťující napojení na ulici Na Průhoně – a za ní se obchvat napojí na nynější silnici I/9 směřující na Českou Lípu.

Přínosem obchvatu pro místní bude vedení tranzitní dopravy mimo obytné části kolem průmyslových areálů – přičemž řidiči, kteří pouze projíždějí, nebudou zajíždět do ulic Řípská, Na Malém Spořilově a Bezručova. Což znamená méně hluku, emisí i prachu. Řidiči na tranzitu se mohou těšit na průjezd, který bude rychlejší a bezpečnější.