„Samozřejmě se na místě nacházejí chodníky se starou dlažbou z doby, kdy školka vznikala. Veřejné osvětlení je na tom podobně. V rámci našeho projektu to musíme dát do pořádku,“ řekl před časem mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Náklady na nové chodníky a osvětlení činí přibližně 1,5 milionu korun.

Mlazická školka funguje už od roku 1980 a tvoří ji celkem pět pavilonů se čtyřmi třídami a hospodářským sektorem. Na jejím pozemku se nachází i zahrada se třemi velkými pískovišti, bazénem, fotbalovým hřištěm, ohništěm a uměle vybudovaným kopcem, který dětem slouží k zimnímu bobování. Kapacita zařízení pojme 104 dětí.

Jiří Štraub