Od poloviny září bude v Mělníku fungovat nové call centrum Středočeské záchranné služby. Nově zřízená telefonní linka by měla pomoci lidem, kteří se na záchranáře obracejí s prosbou o radu. Ať už kvůli svému zdravotnímu stavu či těžké životní situaci.

Přetížená linka

Zřízením call centra si záchranáři slibují, že vyřeší dlouhodobý problém telefonátů na tísňovou linku 155. Operátorky totiž denně řeší případy, kdy linku vytáčejí lidé, kteří akutní pomoc zdravotníků nepotřebují.

Mluvčí Středočeské záchranné služby Tereza Janečková uvedla, že operátorky stráví takovými hovory až třicet procent času. „Tyto hovory sice obvykle nerozhodují o životě a smrti, ale přesto mají svou důležitost. Jedná se většinou o rozhovory s lidmi, kteří vyžadují poradenství v oblasti běžných chorob a onemocnění, psychickou podporu či radu týkající se sociální oblasti,“ upřesnila Janečková a dodala, že operátorky bohužel nemají možnost delší čas se jim věnovat. Takovými telefonáty pak mohou blokovou tísňovou linku pro nahlášení závažných případů.

Naopak operátorka call centra bude mít na rozhovor s lidmi čas. Mohla by se tak stát nejenom rádcem, ale i oporou a vrbou v těžkých životních situacích.

Do call centra se lidé dovolají buď přímo, nebo se tam budou přepojovat hovory z tísňové linky.

Tito profesionální zdravotníci budou mít k dispozici také databázi navazujích služeb, aby případně volající mohli nasměrovat k další odborné péči. Například na praktické lékaře, ambulantní specialisty či odborníky z organizací, jakými jsou například Linka bezpečí či Drop In.

Podle Petra Macha, náměstka Středočeské záchranné služby, bude tyto služby zajišťovat vyškolený personál. V Mělníku tak přibude jedna operátorka, která bude pracovat ve dvanáctihodinových směnách. „Zavedení call centra je v republice unikát, nikdo ho nemá. Hodně si od toho slibujeme,“ řekl Mach k pilotnímu projektu.

Jednoduché číslo

Call centrum bude mít jednoduché a snadno zapamatovatelné číslo. Před uvedením do provozu ho ale záchránka sdělit nechce. „Mohl by ho někdo zneužít,“ vysvětlil Mach s tím, že se o něm lidé včas dozvědí z médií či od různých lékařů či organizací.

Pilotní projekt, který bude zaměřen především na oblasti Mělnicka, Rakovnicka, Kladenska a Berounska, by měl být spuštěn ve druhé polovině září.
Během jeho fungování budou záchranáři hodnotit účelnost call centra a rozsah jeho využití v rámci zdravotnických operačních středisek pro jeho další případné rozšíření.