Spoluvlastnický podíl na polovině historické chaty se zahradou, která prošla několika rekonstrukcemi a sloužila jako rekreační, převzalo na základě odúmrti středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

To nejprve nabídlo podíl na chatě k prodeji jejímu spoluvlastníkovi. „Jelikož ale dlouhodobě chatu neužíval a ani ji neudržoval a vzhledem ke vzdálenosti od svého místa bydliště, neměl o odkup spoluvlastnického podílu zájem,“ přiblížil za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Andrej Bančanský. Úřad proto začal hledat nového vlastníka a vyhlásil výběrové řízení na prodej spoluvlastnického podílu chaty. Podařilo se. Do soutěže se přihlásil zájemce, který podíl získal za 80 tisíc korun. Později odkoupil i podíl druhého vlastníka a díky tomu se podařilo zachránit chátrající objekt před dalším znehodnocením.