Hřiště bude žákům sloužit při výuce i mimo ni. "O rekonstrukci atria jsem se snažil čtrnáct let, co jsem ve funkci. Věřím, že si ho žáci užijí naplno," řekl ředitel Vladimír Škuta. Celkové náklady se vyšplhaly k šesti milionům korun.

Mezi prvními vyzkoušely nové prolézačky žákyně Kačka a Darča z 5.A. "Jsme spokojené. Určitě budeme využívat hřiště o přestávkách," řekla radostně děvčata a popsala, jak se žáci podíleli na tvorbě. "Pan ředitel poslal dvě varianty hřiště naší paní učitelce. My jsme měli na papír napsat, jaká z nich se nám líbí," dodaly žákyně.