V příštích několika letech ČEZ odstaví svá uhelná zařízení v katastru Horních Počapel. Jako první přijde už v příštím roce na řadu Mělník III. Souběžně s odstavováním začne příprava výstavby nejprve menší plynové kotelny a následně větší paroplynové teplárny. Poté energetici odstaví i Mělník II, která bude do té doby částečně fungovat v omezeném režimu jako záložní zdroj energie. Jako poslední skončí nedávno ekologizovaná a modernizovaná Mělník I.

ČEZ slibuje, že dodávky tepla pro Prahu a středočeská města tak zůstanou v každém případě zachovány. Veškerá výstavba navíc bude probíhat za plného provozu, takže zákazníci nepocítí ani žádné výpadky.

Teplárna Mělník
- Nejvzdálenější spotřebitel tepla je od teplárny vzdálen 74,5 km.
- Horká voda pro Prahu je dopravována potrubím o průměru 1,2 metru.
- Voda v potrubí tepelného napaječe urazí za vteřinu vzdálenost přes dva metry.
- Horká voda putuje do Prahy průměrně 8 hodin a za tuto dobu se ochladí přibližně o 1 °C.

„Strategickou lokalitu Mělník chceme pro teplárenskou výrobu rozhodně zachovat. Nejprve odstavíme dva ze tří hnědouhelných zdrojů, které nahradíme čistšími technologiemi. V horizontu dalších let počítáme s uzavřením i posledního uhelného bloku a kompletní přeměnou na nízkoemisní výrobu, která se bude opírat především o novou paroplynovou elektrárnu,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Mělnická teplárna se tímto krokem chystá na vynucený konec spalování uhlí v českých teplárnách a elektrárnách. Podle doporučení Uhelné komise by měl nastat v roce 2038. Vláda od komise toto doporučení dostala na začátku prosince a postavil se za ně i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

„Rozhodnutí je kompromisem, splněno musí být několik podmínek, jde tedy o včasnou náhradu utlumovaných uhelných zdrojů jinými výrobními zdroji. Zásadní je, aby Česká republika zůstala energeticky soběstačná,“ řekl ministr.

Pokud chce ČEZ dodávat teplo do pražských domácností, musí snižovat uhlíkovou stopu. Hlavní město totiž přijalo loni klimatický závazek, který se týká i nakupování služeb, tedy i tepla. Kromě nových plynových zdrojů počítá ČEZ u Mělníka s výstavbou zařízení na energetické využití odpadů – to by mělo výhledově pokrýt zhruba 12 % dodávek tepla. V souvislosti s nedávno oznámeným odklonem České republiky od uhlí, jsou ve hře i další možnosti: například výstavbu kotle na biomasu, či elektrokotlů.