Dobu nočního klidu stanovuje zákon o ochraně veřejného zdraví. V rámci jeho uplatňování bývají často omezovány veřejné zábavy nebo stavební práce. Obce ale mají ve výjimečných případech možnost tuto dobu omezit, případně zrušit, a to formou obecní vyhlášky. Časem nočního klidu se rozumí doba od 22. hodiny večer do 6. hodiny ranní. V rámci ní mají občané povinnost vyvarovat se zvýšeného hluku.

Do konce ledna lze ale požádat o zahrnutí některé z veřejných akcí do takzvaných výjimek. Při kladném vyhodnocení by se pak doba nočního klidu vymezila na kratší úsek. „Přestupkový zákon ani vyhláška o nočním klidu nezakazují konání jakékoliv akce. Pokud však přesáhne 22. hodinu, v případě udělené výjimky jinou stanovenou hodinu, musí pořadatel učinit opatření, aby nebyl rušen noční klid,“ uvedla vedoucí odboru školství a vnějších vztahů Michaela Kučerová a zdůraznila, že v opačném případě se organizátor dopouští přestupku, který může být trestán napomenutím, pokutou nebo zákazem činnosti.

Pořadatelé tedy nyní mohou podat vyplněnou žádost o udělení výjimky, a to do 31. ledna na podatelnu Městského úřadu Neratovice.