Bývalí studenti mělnické zahradnické školy obnovují starou cestu na počest svého profesora, po němž ji také nazvou.
„Chceme mu tak poděkovat za všechno, co nás naučil a co nám do života předal,“ říká vedoucí projektu Františkova alej Klára Dědová.

Když se řekne Františkova alej, o co vlastně jde?
Františkova alej je projekt obnovy staré cesty v krajině u Mšena, na počest výtečného krajináře, sadovníka, dendrologa a pedagoga zahradnické školy v Mělníku Františka Smýkala, který nás nečekaně opustil v září loňského roku.

A proč zrovna alej?
Protože František se za svého života o obnovování podobných starých cest v krajině, alejí či záchranu starých stromů, snažil. Rozhodli jsme se proto, že obnovíme jednu takovou alej na jeho počest.

Jak bude alej dlouhá?
Jeden a půl kilometru. Částečně má charakter úvozu a částečně alejového typu.

Proč jste vybrali zrovna městečko Mšeno?
Zvítězilo, protože do Mšena František rád velkou část svého života jezdíval. Ze Mšena pocházela jeho žena Květa, s níž se společně ve Mšeně staral o sad, zahradu a včely.

Podle čeho jste vybírali umístění?
Chtěli jsme, aby alej byla v krajině, kam by bylo vidět ze mšenského hřbitova, kde jsou oba pochováni, a také z rodinného sadu. Snažili jsme se lokalitu vybrat tak, aby pro místní byla hezkou procházkou.

Kdo se do akce zapojil?
Hlavně bývalí Františkovi studenti a přátelé ze všech koutů republiky, Františkova rodina, ale i místní obyvatelé včetně dětí. O průběh akce se stará koordinační skupina, v niž je spolu se mnou Jitka Trevisan, Slávek Dašek a Josef Šmíd. S organizací vypomáhá i město Mšeno a kromě toho se náš projekt rozhodla svým partnerstvím podpořit řada organizací a firem.

Z čeho obnovu akce financujete?
Projekt se nám daří realizovat postupně formou dobrovolných veřejných brigád. Na alej byla také založena veřejná sbírka. Kromě toho se nám podařilo získat takřka sto tisícovou dotaci na projekt od Nadace Partnerství, která by z velké části měla pokrýt náklady na nákup materiálu.

Rostlinného materiálu?
Ano. Chceme navázat na dřevinnou skladbu stávajících úvozů. Vysazovat budeme lípy, krajové odrůdy třešní a jabloní, duby, javory, břízy, lísky, trnky a růže šípkové. Vysévat budeme také bylinné lemy.

Jakým způsobem na aleji pracujete a jak často?
Mám pocit, že takřka každý týden se náš projekt někam posouvá. Celá akce je organizačně dost náročná. Chystáme podklady, tvoříme projektovou dokumentaci, jednáme s partnery, organizujeme brigády, propagujeme celou akci, navazujeme konakty s místními, aby novou cestu a alej vzali za svou a chodili po ní. Od února probíhá téměř každý měsíc nějaká veřejná pracovní brigáda v terénu. O brigádách informujeme vždy v dostatečném předstihu na webových stránkách projektu www.frantiskovaalej.cz.

A jak jste pokročili?
Podařilo se nám kompletně zprůchodnit, prořezat a uklidit dochovalé segmenty staré úvozové cesty. Zaměřili jsme terén a provedli nezbytné modelace úseků, kde se bude cesta nově zakládat. Momentálně jsme ve fázi organizačních příprav výsadby, která je plánována na poslední čtyři dny v říjnu.

Nastaly během prací nějaké komplikace?
Drobné nastaly se sháněním starých krajových odrůd ovocných dřevin a také se sháněním sazenic u nás původních dřevin pro výsadbu do krajiny. Další, co nás zarazilo, byl nezájem místních lidí ze Mšena, jejichž účast na brigádách byla v průběhu roku velmi nízká a to i přesto, že se akce propaguje a po městě se pravidelně vyvěšují plakáty. Alej sice sázíme na památku Františka Smýkala, ale cesta by měla sloužit k procházkám především místním lidem ze Mšena. Na akce jezdí dobrovolníci z celé republiky a tak nás nízká účast místních mrzela.
Kolik hodin už jste na aleji odpracovali?
Zhruba osm set hodin. Když to ještě sečteme s prací na projektu a organizací celé akce, bude to dělat tak patnáct set hodin.

Kdy se lidé projdou kompletně obnovenou alejí?
Slavnostní otevření aleje je plánováno na jaro 2011, přesný termín ale zatím nemáme stanoven.

KLÁRA DĚDOVÁ
Je jí 26 let. Vystudovala Vyšší odbornou školu zahradnickou v Mělníku a zahradnickou fakultu MZLU v Lednici. Je vedoucí projekční skupiny projektu Františkova alej.