Estetický a hygienický význam, důležitost a hodnotu stromů ve veřejném prostoru města si uvědomoval i zakladatel moderního urbanismu Le Corbusier, který ve své knize Ville radieuse popisuje vizi města, v němž bude z každého bytu a domu viditelná obloha a stromy. A takové město bychom si přáli i mnozí z nás.

Město Mělník proto ve spolupráci se spolkem P.U.N.K. (park - ulice - náměstí - krajina) chce každý rok aktivně zapojit mělnickou veřejnost do výsadby nových a obnovy starých, či jinak poškozených stromů formou „adopce“. Všichni zúčastnění tak mohou vyjádřit svůj vztah k městu, ve kterém žijí, životnímu prostředí a zároveň přenechat odkaz budoucím generacím.

Za symbolickou částku tisíc korun obdrží dárce certifikát o adopci stromu, děkovný dopis od starosty města Mělníka a přímo u stromu bude osazena pamětní tabulka se jménem dárce. Dárce bude také mít možnost aktivně se zúčastnit výsadby „svého“ stromu. Ve kterých lokalitách a jaké druhy stromů budou připraveny k „adopci“ mělnickou veřejností v roce 2019 budeme čtenáře informovat.

Klára Dědová