Pro letošní kalendářní rok byl vybrán seznam 30 stromů k „adopci“. Po důkladné konzultaci s Odborem životního prostředí a zemědělství byly vytipovány tyto lokality a druhy stromů k vysazení: park Na Polabí - 2 ks lípa srdčitá (Tilia cordata), ulice Kpt. Jaroše – 3 ks katalpa nádherná (Catalpa speciosa),ulice Pražská – 8 ks platan javorolistý (Platanus acerifolia), 2 ks dub letní (Quercus robur), ulice Nemocniční - 2 ks trnovník akát (Robinia pseudoacacia), park u Evangelického kostela - 3 ks lípa srdčitá (Tilia cordata), ulice Havlíčkova – 1 ks dub zimní (Quercus petraea), ulice Wolkerova - 4 ks lípa srdčitá (Tilia cordata), Chloumek (u MŠ) – 5 ks třešeň ptačí (Prunus avium).

Každý zájemce z řad obyvatel města, veřejných spolků, škol, institucí i firem, má možnost aktivně se podílet na „adopci“ jednotlivých stromů. V případě zájmu se můžete obrátit na koordinátora projektu Jiřího Dohnala – adopcestromu@punkmelnik.cz, který shromažďuje seznam zájemců.

Pro rok 2020 bylo rozhodnuto učinit změnu v možné částce za adopci stromu. Jelikož finanční náklady na vysazení jednoho stromu činí 5.000 Kč, bylo stanoveno rozmezí pro finanční dar za adopci stromu 1.000 až 5.000 Kč. Záleží pak na každém zájemci, jak vysokou částkou se rozhodne přispět a podpořit tento projekt. Přímo u stromu bude osazena pamětní tabulka se jménem dárce, který bude mít také možnost aktivně se zúčastnit výsadby „svého“ stromu na podzim letošního roku.