ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

S tím souvisí i řada opatření, které bude nutné dodržet. „Aby nedocházelo k nežádoucímu setkávání a bylo možné dodržet hygienická omezení, bude pro každého zákazníka vytvořen dostatečný časový prostor, čímž bude kapacita center omezena,“ uvedli představitelé Středočeských vodáren.

Podmínkou uskutečnění návštěvy je proto předchozí rezervace na stránkách www.svas.cz a jejím důvodem by měly být zejména neodkladné případy. Běžné záležitosti, jako je hlášení odečtů, platby či nové přípojky budou i nadále řešeny bez osobního kontaktu.

Postupné uvolňování epidemických omezení totiž pootvírá Středočeským vodárnám možnost obnovení některých zákaznických služeb. „K těm aktuálně nejžádanějším patří dovoz pitné vody cisternami a otevření zákaznických center,“ vysvětlili představitelé společnosti. Zejména do míst s akutním nedostatkem pitné vody bude možné od 4. 5. zajistit cisternový dovoz. Týká se to např. individuálních domovních nádrží nebo studen, v závislosti na kapacitních možnostech pak případně i bazénů. Žádosti o využití této služby je nutno směřovat na mail cisterny@svas.cz.