Mělničtí radní náhradu za odvolaného ředitele školy J. Matiegky v Mělníku nehledají. Nemohou. Musejí totiž vyčkávat, zda se bývalý ředitel Miroslav Jiřička vůči jejich verdiktu, kterým ho na konci srpna sesadili z funkce, odvolá k soudu. A lhůta na podání stížnosti bývalému řediteli vyprší až k poslednímu říjnu.
Na značně zmatenou situaci ve škole, která nastala po odvolání Miroslava Jiřičky z funkce ředitele, poukazují zejména rodiče, jejichž děti tuto školu navštěvují. Není jim totiž jasné, proč dosud na tento post nebylo vypsáno výběrové řízení.
Starosta města Miroslav Neumann uvedl, že by ve škole mohla nastat patová situace. Pokud by totiž Miroslav Jiřička se svou stížností u soudu uspěl, vrátil by se zpět do své funkce. „Kdyby zřizovatel školy mezi tím jmenoval nového ředitele, došlo by k tomu, že by byli dva ředitelé na jednu funkci, což není možné,“ vysvětlil starosta.
Zda se ale na soud opravdu obrátí, zatím Miroslav Jiřička tají. Podle jeho vyjádření, které Deníku poskytl na začátku září, ale tento krok zvažuje. „Konzultoval jsem svůj případ se dvěma právníky, podle nichž mám šanci ve sporu uspět,“ řekl tehdy Jiřička. Domnívá se totiž, že důvody k jeho odvolání by mohly být v rozporu se školským zákonem.
V případě, že se touto kauzou bude skutečně zabývat soud, dočasně jmenovaná ředitelka Bedřiška Frundlová může školu řídit ještě několik měsíců.
Setrvání Miroslava Jiřičky ve funkci ředitele školy v Pražské ulici bylo nepřijatelné pro většinu radních poté, co se seznámili s výsledky šetření České školní inspekce. Ta zjistila na konci školního roku závažné nedostatky při vedení školy hned v několika oblastech.