Z údajů databáze Cermatu a projektu prijimacky.ai z let 2017 až 2023 vyplývá, že žáci posledních ročníků veltruské základní školy hravě zvládají přijímací testy na střední školy. U českého jazyka byli jasnými jedničkami, v matematice získali stříbro.

Je to obrovský úspěch nejen pro ně, ale i pro celou školu. Vypravili jsme se proto přímo do hodiny češtiny, abychom zkusili odhalit tajný recept, jak deváťáky dokonale připravit na další etapu cesty životem.

Ilustrační foto.
Mělnicko: TOP 5 škol, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky na střední školy

Letošní devátý ročník vede a připravuje na přijímací zkoušky také češtinářka Blanka Schottenová. Ticho a spořádanost v jedné z jejích hodin mě na první pohled až zarazily. Všichni žáci dávali pozor a kdokoli byl vyvolán, odpovídal převážně bez chyb. Probírali právě druhy příslovečného určení.

Většina žáků se spíš styděla mluvit o své přípravě na přijímačky. Spolužačky Eliška a Kateřina, obě premiantky, které mají na vysvědčení samé biče, ale neváhaly a shodně potvrdily, že se před přijímacími zkouškami obešly bez doučování. „Chodím na přípravku tady ve škole, na češtinu i matiku, a doma si zkouším testy z Cermatu," řekla Kateřina, která do Veltrus dojíždí Zlosyně. Podává si přihlášku na dvě gymnázia, kralupské i mělnické. Stejnou přípravu má za sebou i Eliška, která by ráda uspěla u přijímaček na kralupské gymnázium. „Má dobrou pověst a navíc je to pro mě z Hostína blízko," vysvětlila.

Týden nalejvárny

Do učebny nahlédla také ředitelka veltruské školy Světlana Racková, podle které úspěch žáků spočívá v součinnosti deváťáků, pedagogů i rodičů. „Především je to samozřejmě zásluha dětí, které jsou šikovné a snaží se připravit na přijímačky s nejlepším vědomím a svědomím. A my se snažíme ve spolupráci s rodiči a učiteli vytvořit jim ty nejlepší podmínky pro přípravu," poznamenala ředitelka.

Osvědčenou cestou jsou přípravné hodiny zaměřené přímo na přijímačky, na které mohou žáci devátých ročníků už od začátku školního roku docházet každý týden. Konají se přitom mimo běžné vyučování. „Těsně před přijímačkami pak pořádáme takzvanou nalejvárnu. Celý týden mají žáci pouze češtinu a matiku a snaží se vypilovat svá slabá místa," upřesnila ředitelka Racková a dodala, že škola žáky podporuje i v různých mimoškolních testech nanečisto.

Bývalá SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou.
Opuštěné učiliště v Lobečku koupí město. Znovu se tam mají učit děti

Někteří rodiče žáků pak sázejí na jistotu a navíc platí dětem ještě doučování. Podle ředitelky je ale nejdůležitější kontinuální příprava. „Z našeho pohledu si myslíme, že děti, které se pravidelně připravují, zvládnou přijímačky v pohodě. Co dokáže jejich výsledek ovlivnit, je ve finále stres, který se u některých ročníků dost projevil," poukázala ředitelka veltruské školy na fakt, že i ten nejchytřejší žák může při testech vyhořet, když ho ovládne nervozita. S tím se ovšem děti také mohou naučit pracovat - v rámci různých mimoškolních workshopů.

Letos míří z veltruské základky na čtyřleté obory středních škol 69 dětí. Ze školní statistiky vyplývá, že žáci mají větší zájem o gymnázia a střední odborné školy než o učiliště.

Ve třiadvaceti třídách

Jak letošní ročník dopadne, bude jasné až za pár měsíců. Většina středních škol má vypsány termíny přijímaček na polovinu dubna. Případné druhé kolo pak vychází na konec měsíce.

Základní školu Veltrusy navštěvuje přes 500 žáků, každý ročník má dvě až tři třídy, celkem je tříd 23. Ve škole pracuje 37 pedagogů, 6 vychovatelů, pedagog volného času, 17 asistentů pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog a 15 nepedagogických pracovníků. Součástí školy je školní družina se šesti odděleními a kapacitou 170 míst, také školní klub pro žáky, kteří nedocházejí do družiny.

Výsledky

 (výběr)

ČESKÝ JAZYK Maximální počet bodů  Počet získaných bodů V procentech 
Český pravopis 963 575 59,71%
Komunikace a sloh 678 473 69,76%
Porozumění textu  1238 820 66,24%
Skladba 678 542 79,94%
Tvarosloví  904 461 51,00%
Tvorba slov a slovní zásoba 1189 772 64,93%
MATEMATIKA Maximální počet bodů Počet získaných bodů V procentech
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla  843 466 55,28%
Číslo a početní operace, dělitelnost  501 392 78,24%
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy  1409 607 43,08%
Lineární rovnice, soustavy rovnic  177 35 19,77%
Počítání s mnohočleny 1539 630 40,94%
Převody jednotek  448 307 68,53%