A rovněž ti, kteří již školu navštěvují a ještě nejsou v posledním ročníku, budou za sedm měsíců dojíždět jinam.

Z Kralup do Neratovic a Mělníka

Na základě rozhodnutí středočeského zastupitelstva se od 1. září veškerá výuka i odborná příprava přestěhují do dvou jiných škol. Kralupská škola, již v minulosti vyhledávali nejen žáci z blízkého okolí, ale i z přilehlých regionů Prahy-východ a také třeba z okolí Slaného v kladenském okrese, s koncem školního roku v červnu zcela ukončí svou činnost.

Maturitní obory analýza potravin, počítačové sítě a chemik operátor budou přemístěny do SOŠ a SOU Neratovice, maturitní obor mechanik elektrotechnik i učňovské obory strojní mechanik a elektromechanik pro zařízení a přístroje do ISŠT Mělník. I přesto kralupská škola v rámci zmiňovaných šesti oborů přijímá do prvního ročníku nové žáky; do každého z nich by jich mohlo nastoupit až 30.

O změnách, které budou platit od září, rozhodli v listopadu zastupitelé Středočeského kraje. Ke zdůvodnění mimo jiné patří úsilí o zvýšení kvality vzdělávání, snaha o lepší využívání odbornosti pedagogů – avšak roli prý sehrály i nízká obsazenost tříd nebo záměr optimalizovat rozložení vzdělávacích příležitostí i nabízených oborů v rámci regionu.

O zániku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kralupech nad Vltavou rozhodli v pondělí 29. listopadu 2021 středočeští zastupitelé.
Demonstrace studentů v Praze nepomohla. Kralupská škola končí

Středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) nezastírá, že k uspíšení rozhodování o konci školy, která v Kralupech funguje jako příspěvková organizace kraje, přispěl rovněž špatný stav některých budov v areálu; zejména střech. Jejich oprava předtím, než bude komplex učiliště možné využívat k jiným účelům, si zřejmě vyžádá značné náklady. Předběžně se počítá s tím, že by zde město mohlo zřídit základní školu, jež by sloužila nejen místním dětem, ale i dojíždějícím.

Rozhodování o konci kralupské školy vyvolalo loni vlnu nesouhlasu mezi posluchači; ozvali se i někteří bývalí, kteří jsou již absolventy. Někteří přijeli do Prahy demonstrovat před krajským úřadem, když středočeští zastupitelé loni 29. listopadu rozhodovali o sloučení školy s neratovickým učilištěm. Zůstalo to bez efektu – stejně jako vystoupení ředitelky školy Dagmar Binkové, která se snažila zastupitele přesvědčit svými argumenty přímo na jejich jednání. Nevolí se netajili rovněž někteří rodiče i pedagogové.

Na přihlášky je čas do konce února

O tom, kam se přihlásí v prvním kole přijímacího řízení, se žáci devátých ročníků základních škol musejí společně s rodiči rozhodnout do konce února (pokud si již v listopadu nezvolili obor, kde se uchazeči musejí podrobit i talentovým zkouškám). Do 1. března mohou podat dvě různé přihlášky. V případě neúspěchu už počet přihlášek pro další kolo není omezený.