Cílem by měla být především výstavba rodinného vinařství se souvisejícími provozy. Součástí plánu je pak rovněž záchrana starého kládového lisu a zachování dvoupatrových viničních sklepů.

Podle názoru odborníků je momentálně objekt v havarijním stavu. Jestli k samotné realizaci dojde, však v tuto chvíli není jisté. Nyní se čeká na stanovisko ministerstva kultury, které zahájilo správní řízení o prohlášení objektu za kulturní památku.

„V případě, že bude objekt prohlášen za kulturní památku, je možné, že od svých záměrů budeme nuceni ustoupit, jelikož se pro nás tento plánovaný projekt stane finančně neúnosný,“ prozrazují manželé Válkovi.