ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE!

Vzhledem k současné koronavirové situaci bude možné doručit do mateřských škol tyto dokumenty několika způsoby: datovou schránkou na adresu školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně tradičně analogově: poštou na adresu školy, případně vhozením obálky s dokumenty do schránky u vchodu do budovy školy.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. srpna pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání.

„V případě, že nemáte možnost přihlášku vytisknout z webových stránek jednotlivých MŠ, obracejte se na jednotlivé MŠ případně na Městský úřad Mělník, oddělení školství, tel. 315 635 327, e-mail: h.frydlova@melnik.cz,“ uvedla Helena Frýdlová, vedoucí oddělení školství.

Pro nový školní rok 2020/2021 předpokládá vedení města do mělnických mateřských škol přijetí zhruba 190 děti.

„I přes netradiční formu zápisu se na všechny přihlášky v mateřských školách těšíme a na děti ještě víc,“ uvedla Helena Frýdlová.