Zastupitelé měst mají ze zákona povinnost sejít se nejméně čtyřikrát do roka. Nejnižší možný počet zasedání si z největších měst regionu stanovil ale jen Mělník, v Kralupech nad Vltavou i Neratovicích se zasedá častěji.

Zabývají se důležitými záležitostmi ve městě, které bez jejich schválení nebo odmítnutí nemají šanci na řešení. A to nějakou dobu trvá. V Mělníku se v pondělí 18. března uskutečnilo první letošní zasedání zastupitelstva, a protože nejsou vztahy mezi zastupiteli úplně v přátelském módu, debatuje se dost dlouze – a tak se to většinou protáhne. Tentokrát až do půlnoci.

Výrazy některých přítomných politiků hovořily jasně: jsme unaveni. A nešlo jen o ně. V zasedací místnosti seděli také vedoucí úředníci, aby v případě otázek dodali doplňující informace k tématům. Proč se vedení města rozhodlo zvolit takovou variantu a co je příčinou zbytečně zdlouhavých debat? „Čtyři zasedání zastupitelů jsou pro zaměstnance města ve výsledku časově méně zatěžující, než kdyby jich bylo více," je přesvědčen starosta města Tomáš Martinec a připomíná možnost zastupitelů diskutovat o bodech programu už na pracovním jednání týden před veřejným zasedáním.

Debaty předem odmítají 

Jenže to mnozí opoziční zastupitelé bojkotují. „Na pracovní zasedání zastupitelů nechodím, protože mezi opozicí a koalicí nevládne důvěra. Jedná se pouze o prezentaci jejich práce, nikoli o konstruktivní řešení. Raději se sejdu častěji - před očima obyvatel města," vysvětluje zastupitel Jiří Rejman.

Zaměstnanci úřadu jsou povinni na zasedání setrvat až do konce. Podle starosty města to patří k náplni jejich práce.

„Pokud by to bylo potřebné, počet jednání zvýšíme," navrhuje možnou změnu Martinec v případě, že by bylo neúnosné rozhodovat o důležitých bodech pozdě v noci.

V Kralupech nad Vltavou se zastupitelé sejdou letos šestkrát. „Nejdéle jsme na zasedání seděli asi před dvěma lety. Tehdy se řešil územní plán města a bytová výstavba. Protáhlo se to do jedenácti," vzpomíná kralupský místostarosta Vojtěch Pohl, podle kterého je šest sezení ročně optimální počet. „Máme striktně dáno, že v únoru řešíme hospodaření. v prosinci zase rozpočet," dodává Pohl.

Jednání až do druhého dne 

Úplně nejdelší zasedání zažili v Neratovicích. Tam v předchozích letech jednali zastupitelé prakticky až do následujícího dne. „Zažil jsem zasedání až do půl jedné v noci," říká Roman Kroužecký, starosta města, kde se zastupitelé scházejí až osmkrát ročně. „Musím poznamenat, že to zdržují někteří jednotlivci. Kdyby nedorazili, bylo by zasedání i o dvě hodiny kratší," uzavírá Kroužecký.