Je to spoj městské hromadné dopravy. „První s číslem 474 bude obsluhovat Brabčov a Slovany a odsud pojede do centra města a dál směrem na Chloumek a Kokořín,“ vysvětluje místostarosta.

Druhá linka s číslem 747 se plánuje tak, aby díky ní došlo k napojení vlakové a autobusové dopravy, které dosud na Mělníku chybí. Linka pojede z vlakového nádraží na autobusové nádraží, do centra a pak směrem na Velký Borek a Hostín.

„Tato linka bude koncipována tak, aby na vlakové nádraží přijela vždy v návaznosti na přímé vlaky do Prahy nebo z Prahy s desetiminutovou rezervou na přestup,“ upřesňuje Schweigstill.

Zavedení této linky od prosince záleží ještě na tom, zda bude možné u vlakového nádraží vybudovat zatím provizorní autobusovou zastávku. „Nyní jedná město s Českými drahami a s Policií ČR o přesném umístnění zastávky tak, aby byly splněny všechny platné právní předpisy. Pokud by se nestihl prosincový termín, celá akce by se jen časově posunula, ale určitě bude realizována,“ slibuje místostarosta.

Zároveň se jedná o vybudování parkoviště P+R v prostoru vedle nádražní budovy na jaře příštího roku. „V horizontu zhruba tří let by se město podílelo na revitalizaci celého prostoru před nádražím tak, aby zde vznikly kryté autobusové zastávky se zálivy na obou stranách silnice,“ dodává Milan Schweigstill.