Skupina ČEZ chce ve zmíněné spalovně ročně spálit 320 000 tun odpadu nejenom ze Středočeského kraje.

Plány energetiků se ale nelíbí zdejším zastupitelům, kteří ho odmítli i na svém posledním veřejném zasedání 5. února. Nejprve žádají vyřešení zvýšené dopravy, která by významně přispěla ke zhoršení životního prostředí v obci.

„Podmínkou je dopravní řešení, které bude vyhovovat a které obec odsouhlasí,“ uvedl starosta Počapel Jiří Svačina.

Problém se dotkne i Středočeského kraje, který je vlastníkem okolních komunikací. Podle náměstka středočeské hejtmanky Miloše Petery je však vybraná lokalita pro vybudování spalovny vhodná už kvůli infrastruktuře teplárny, která zásobuje část hlavního města. Ten určitou výhodu spatřuje i v možnosti přepravy odpadků do spalovny prostřednictvím železniční a vodní dopravy.

Obavy z dopravní zátěže netají obyvatelé dotčených míst. Připomínky k přepravě odpadu padají i z úřadů vzdálenějších obcí.

Vybudování nové spalovny se nelíbí ani ekologickým aktivistům ze Sdružení Arnika, kteří mají na zpracování svých připomínek čas už jen do toho pátku. Jak se zdá, není zdaleka rozhodnuto a na konečný verdikt si budeme muset ještě nějaký čas počkat.