Třebaže vyhláška již nějaký čas platí, bylo nutné rozšířit ji o místa, kde se tyto věci nesmějí odehrávat; podle starosty Kralup nad Vltavou Marka Czechmanna šlo o lokality, kde byly problémy a městská policie se jimi často zabývala. „Byl to problém, jde hlavně o bezdomovce, kteří sedí na lavičkách a popíjejí levný alkohol. Proto jsme lokality upravovali a rozšiřovali,“ řekl ke změně vyhlášky kralupský starosta Marek Czechmann.

Nově se tak jedná například o rozšíření vyhlášky na některé plochy u základních škol, ale například také před kulturním centrem. „Šlo o rozšíření na ta místa, kde jsme měli zkušenost, že se tyto věci děly,“ řekl Marek Czechmann.

Vyhláška má pochopitelně řadu výjimek. Zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích se netýká zahrádek restaurací, cukráren a kaváren; dále na akce pořádané nebo spolupořádané například městem či krajem; a dále na dny státních a ostatních svátků.

Cílem je zabezpečit veřejný pořádek na území města; zákaz konzumace alkoholických nápojů a žebrání má vytvořit opatření, které ochrání veřejný pořádek, společnost, dobré mravy a mravní vývoj dětí a mládeže.