„Někteří jedinci si soustavně pletou biblibox s odkladištěm nepotřebných knih a vhazují mezi vrácené knihy nežádoucí dary, ačkoliv je na boxu výslovně uvedeno, že je určený jen a pouze pro vrácení vypůjčených knih z neratovické knihovny,“ uvedlo vedení knihovny.

Knihovníci z darů vybírají jen kvalitní knihy, o které bude mezi lidmi zájem; pokud vám několik let ležela v knihovně bez povšimnutí, je velká šance, že ji tento osud postihne i v neratovické kihovně. „O zastaralou literaturu, knihy rozpadlé, popsané, špinavé, potrhané či dokonce plesnivé skutečně zájem nemáme! Nejsme ani odkladiště či smetiště, ani muzeální či archivní knihovna, od toho jsou jiné instituce, na které se můžete se svými dary obrátit,“ uvedli představitelé neratovické knihovny.

Jak uvádějí, knihovna se v současné době musí vypořádat s velkým množstvím vracených knih, které putují do karantény. Až po jejím uplynutí se knihy desinfikují a vrací do fondu. Nevyžádané dary proto práci knihovníkům jen stěžují. „Pokud si přesto myslíte, že byste knihovně rádi věnovali novější literaturu v bezvadném stavu, přineste ji po předchozí domluvě osobně do knihovny. Jinou formu darů neakceptujeme,“ dodali na závěr.