V Česku je obecně nedostatek zdravotníků, týká se to i vašeho oddělení?
Tým domácí péče, který vede Jitka Velichová, vedoucí sestra domácí zdravotní péče, má dostatečné personální pokrytí, a to včetně odborně specializovaných sestřiček s dlouholetou praxí v oboru.

O jakou službu je největší zájem?
Nedá se přímo specifikovat, která služba je nejčastější, každý pacient je individuální, podle diagnostiky onemocnění a indikace lékaře. Pečujeme o pacienty všech věkových kategorií. Nejčastěji poskytujeme kontroly stavu po hospitalizaci, převazy různých ran, bércových vředů, péče o dekubity a stomie, ošetřovatelskou rehabilitaci, podání medikace.

Bc. Linda Zítová, Dis., ředitelka pro ošetřovatelskou péči.Bc. Linda Zítová, Dis., ředitelka pro ošetřovatelskou péči.Zdroj: Foto: se souhlasem Nemocnice Mělník.

Kolika pacientům se jedna zdravotní sestra denně věnuje?
Během dne ošetří v průměru dvanáct až patnáct pacientů, je to velmi individuální vzhledem k rozsahu poskytované péče.

Kterým klientům je tato služba určena a co je v ní zahrnuto? Záleží na diagnóze či závažnosti stavu?Domácí péče je určena všem pacientům bez ohledu na věk a diagnózu. Naším cílem je usnadnit jejich uzdravení, pečovat o chronicky nemocné, ale také pomoci umírajícím pacientům k bezbolestnému odchodu z tohoto světa.

A naopak komu nedokážete domácí péči poskytovat, jsou i nějaká omezení?
Jak už jsem zmiňovala na začátku, služba musí být indikována lékařem, a tedy on je tím, kdo rozhoduje, komu péče může být poskytnuta, a v jakém rozsahu. Jiná omezení nejsou.

Kadeřnictví Vlasový Mág v Kralupech nad Vltavou se specializuje na pánské střihy.
Konsolidační balíček: Kadeřníci na Mělnicku jsou změnou DPH nemile překvapeni

Musí za domácí péči klienti platit?
Domácí zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. V případě, že je po pacientovi požadována finanční úhrada, jde například o platbu za zapůjčené kompenzační pomůcky. Bohužel pečovatelská služba, která nespadá do zdravotnické péče, už z pojištění hrazena není.

Jak velký je zájem o domácí péči ze strany pacientů a jejich rodin?
V současné době zaznamenáváme rostoucí zájem o službu domácí péče. Vyhledávají ji především rodiny, jejichž blízký vyžaduje zdravotní péči, kterou už sama rodina svými silami zajistit nedokáže. Lékař tento postup navrhuje zpravidla v případech, kdy by jinak bylo nutné pacienta hospitalizovat. Do této kategorie patří například pravidelná aplikace léků nebo sledování hodnot glykémie. Naši odborníci v rámci této služby zajišťují i odběry krve v domácím prostředí, což je úkon, který by jinak vyžadoval cestu k lékaři, což je pro mnohé seniory žijící bez rodiny velmi náročné.

Může se rodina klienta spolehnout, že dostane zaškolení v péči o pacienta a asistenci personálu nemocnice v případě jakýchkoli problémů?
Určitě může. Spolupráce s rodinou je velmi důležitá. Edukace je jedna ze základních činností sester domácí péče, dále také poradenská činnost v sociální oblasti a psychická podpora.

Socha Ježíše Krista stojí v Resortu Svět v Úžicích na Mělnicku.
Největší socha Ježíše Krista v Česku stojí v Úžicích. Požehnal ji kardinál Duka

Co na této práci mají zdravotní sestry nejvíce rády?
Úzkou spolupráci s klientem a jeho rodinou, kterého má primárně v péči jedna sestra. Personál má tak možnost vidět časový vývoj zdravotního stavu pacienta a výsledky své práce. Většina sestřiček v týmu je akčních, nevydrží být na jednom místě, jsou samostatné na vysoké úrovni, komunikativní - a ta pestrobarevnost úkonů, rychlé řešení situací, změna pacientů a organizace celého týmu je to nejlepší, co může být, aby nevyhořely ve své profesi.

Práce je to ale psychicky velmi náročná, jak to zvládají?
Každý zaměstnanec se s psychickou bariérou svého povolání snaží vypořádat po svém. Někdo tráví čas s rodinou, některá děvčata se věnují sportu a jiná třeba tráví čas v přírodě. Nemocnice Mělník pak nabízí zaměstnancům pravidelné masáže a další benefity.