Následkům letních dešťů neunikla ani pole zemědělců na Mělnicku. Vlhké počasí kazí zejména úrodu obilí, jetele a trav.

Ještě v polovině června se zemědělci obávali podprůměrné sklizně kvůli suchu. Dešťů se sice později dočkali, pršelo ale příliš dlouho.
Podle agronoma První zemědělské akciové společnosti z Chorušic Přemysla Rimkeviče mají dlouhodobé srážky nepříznivý vliv především na pšenici. „Deště podporují tvorbu hub, které napadají klasy a snižují kvalitu zrn,“ uvedl Rimkevič.

Opakující se deště komplikují sklizeň i na liblických polích. „Padesát hektarů ječmene jsme sklízeli namísto dne a půl celý týden,“ potvrdila Marta Hlužová z podniku Agro Liblice.

Delší doba sklizně má dopad nejen na kvalitu potravinářských, ale i krmných komodit, které znehodnocují plísně a klíčení zrna v klasech.
Výhodu mají podniky, které vlastní sušičky, díky kterým mohou začít sklízet dříve. Jiínak musejí zemědělci čekat na suché dny.

Pozdní žně znamenají pro zemědělce i finanční ztráty. Počítá s nimi i Marta Hlužová, na porovnávání s loňským rokem je ale podle ní ještě brzy.´
„Na sklizni trávy a jetele už se nepříznivé počasí projevilo. Z třiceti hektarů jetele jsme přišli nejméně o dvě třetiny,“ řekla Hlužová.
Dosavadní počasí by však podle zemědělců nemělo mít zásadní vliv na ceny potravin.

„Záleží na následujících čtrnácti dnech, které budou asi zásadní,“ poznamenal agronom Přemsl Rimkevič a doplnil, že pokud by stále pršelo, docházelo by k dalšímu snižování kvality obilnin, hlavně pšenice.

ZUZANA DVOŘÁKOVÁ