Narodil se na Mělníku 9. června roku 1932. Celý život prožil v rodném městě a byl jednou z duší mělnického hudebního života po mnoho desetiletí. Byl klavíristou, hudebním pedagogem, korepetitorem na Základní umělecké škole a také hudebním aranžérem. Hrál v několika hudebních uskupeních, v roce 1996 založil Kvarteto Miroslava Krause.

„V mých vzpomínkách se Miroslav Kraus objevuje v roce 1960, kdy jsem chodil do tanečních v zámecké vinárně a kdy pan Kraus doprovázel společně s dalším známým hudebníkem Jaroslavem Mocem naše taneční kreace,“ vzpomíná historik a fotograf Karel Lojka s tím, že potom se s ním během více než 55 let pravidelně setkával na mnoha kulturních a hudebních akcích, koncertech, zábavách a vernisážích výstav v Mělníku. „Byl znám svou skromností a neokázalým vystupováním. V roce 2018 byl za svou záslužnou osvětovou a hudební činnost vyznamenán bronzovým řádem města Mělníka,“ říká Karel Lojka.

Odešla osobnost, která ovlivnila mělnickou kulturní a hudební činnost během mnoha desetiletí.

Poslední rozloučení se zesnulým Miroslavem Krausem bude v pátek v 10 hodin v chrámu sv. Petra a Pavla.