Na základní škole v Pražské ulici nezůstane od září kámen na kameni. Učitelé hromadně odcházejí, většina z nich kvůli vleklým sporům s vedením školy.
Podle učitelského sboru je celkový počet odcházejících za letošní rok sedmnáct, ředitel školy Miroslav Jiřička ale toto číslo popírá: „Vůbec nevím, kde učitelé tento počet získali, je to naprosto nepravdivá informace.“ Kolik lidí skutečně odchází, však odmítl prozradit.

Několikaleté rozpory mezi vedením školy a částí učitelského sboru tak letos nabraly vysoké obrátky. Padají silná slova jako jsou šikana, ponižování, pomluvy a urážky. Závěr školního roku svými názory rozdělil pracovníky školy na dva tábory. Vzájemně se nemohou shodnout na tom, kdo konflikty a neutěšené klima ve škole způsobil.

Většina odcházejících učitelů nesouhlasí s praktikami vedení školy. Jedním z důvodů hromadného odchodu podle nich je, že ředitel staví své soukromé aktivity nad zájmy školy. Společně se zástupkyní, která je současně i jeho manželkou, prý ve škole často scházejí. A tak problémy, které ve škole při běžném chodu vznikají, se hromadí a neúnosně odkládají. „Pan ředitel je společně se zástupkyní velmi málo k zastižení. Když jsme chtěli všechny naše postoje řešit v klidu, začal nás osočovat ze záměrného poškozování. Vždycky s námi jednal pouze z pozice síly a měl protiargumenty v tom smyslu, že je tady ředitel, a má tak poslední slovo,“ řekla jedna z odcházejících učitelek, která si nepřála být jmenována kvůli obavám z dalších možných útoků ze strany vedení.

Miroslav Jiřička ale rozpoutanou kauzu vidí jako účelovou, která má po dlouhodobých přípravách vést k jeho odvolání: „Mám určité signály, že se celá věc chystá už dlouho, přinejmenším od vinobraní. Celé to bylo připraveno a načasováno podle předvídatelného scénáře. Někteří zaměstnanci by zřejmě na mém místě viděli raději někoho, koho by si mohli snadněji omotat kolem prstu a mohli by s ním pak lépe manipulovat. Chápu, že v ženském kolektivu je to u ředitele, který má ve škole svou manželku, větší problém.“

Ostrá slova, která míří z obou stran táborů, ve škole rapidně zhoršila komunikaci. Vše už dospělo tak daleko, že vedení města vyslalo do školy Českou školní inspekci. Ta už týden provádí šetření, při kterém se zaměřila především na zjištění klimatu školy. Kdy ale bude k dispozici závěrečná veřejná zpráva z šetření, zůstává dosud otázkou.


Komunikace vázne, vztahy ochladly, a škola se tak stala útočným prostředím dvou stran, z nichž každá má na vzniklou situaci odlišný názor. Odcházející učitelé, ale i někteří zůstávající tvrdí, že jsou znechuceni jednáním ředitele a jeho praktikami. „Zažili jsme vyhrožování, že kdo půjde proti němu, nemá v této škole co dělat. Osobně nás urážel a napadal, a to dokonce na oficiálních místech,“ řekla Iveta Rechcíglová.

Až do vypuknutí této konfliktní atmosféry prý neměl ředitel závažnější připomínky k práci další učitelky. „Křičel na mě, že jsem nejslabší článek na prvním stupni, že jsem největší zlo, a že za dvacet let mé práce není vidět jediný výsledek. Obvinil mě také ze psaní anonymů, za což se mi ale posléze omluvil s tím, že to se mnou byla jen taková hra. To abych věděla, jaké to je, když někdo někoho obviní,“ řekla odcházející učitelka, která si nepřála být jmenována kvůli dalším možným sporům s vedením.

Ředitel školy Miroslav Jiřička na jednání s rodiči.Ředitel Miroslav Jiřička celou věc vidí jinak: „Zatím nikdo nepodal jediný konkrétní argument, že něco děláme špatně. Když jsou pak tito učitelé vyzváni k tomu, aby vyjádřili pohnutky ke své nespokojenosti, všichni mlčí.“

Problém bouřících se učitelů byl ve středu diskutován také na schůzce mezi rodiči a vedením školy.

Rodiče školáků mají největší obavy z toho, aby jejich děti měly ve škole odpovídající počet nových kvalifikovaných učitelů.

Ředitel Jiřička je ubezpečil, že náhradu za odcházející učitele má: „Slibuji vám, že v příštím roce bude dokonce větší podíl vyučovacích hodin odučených kvalifikovanými učiteli.“

Proč nebyli pozváni na tuto schůzku také učitelé, jichž se kauza týká, ředitel vysvětlil tím, že potřeboval rodičům neutěšenou situaci vysvětlit osobně: „Schůzka měla být reakcí na jejich přání v loňské dotazníkové akci, kdy si přáli komunikovat přímo s vedením školy a domluvit si pravidla další spolupráce.“

Rodiče měli při odchodu ze schůzky rozporuplné pocity. „Řediteli věřím, přesto bych ale chtěla slyšet také názor druhé strany. S učiteli, kteří odešli nebo odcházejí, jsem maximálně spokojená. Jejich přístup k dětem i komunikace s námi, rodiči, perfektně fungovala. Mrzí mě, že to muselo dojít tak daleko,“ uvedla jedna z maminek. Celou kauzou se bude Deník i nadále zabývat.