Začátek příštího roku chystá velké změny v zákonech sociálního systému. Novinky jistě zneklidní velké množství občanů nejen Mělnicka. Ministerstvo práce a sociálních věcí již zahájilo velkou informační kampaň.

Lidé se mohou se změnami seznámit například na internetových stránkách www.socialnireformy.cz nebo přímo na úřadech práce. „Lidé se u nás informují, obrací se na zaměstnance. Mají k dispozici také letáky,“ uvedl Zdeněk Studený, ředitel Úřadu práce Mělník.

A o jaké informace mají lidé největší zájem? Podle slov ředitele úřadu práce Zdeňka Studeného je to především změna v systému nastavení rodičovského příspěvku.

„Domnívám se, že nejvíce nutné je informovat dopředu právě o rodičovském příspěvku. Stávající příspěvky, které lidé pobírají, budou totiž ukončeny v novém roce se bude muset zažádat o nové. Všem, kteří od nás pobírají tento rodičovský příspěvek, jsme poslali informační dopis, v němž jsme je seznámili se současnou situací. S dalšími změnami, které s nadcházejícím rokem a změnou v sociálním systému přijdou, se lidé budou seznamovat v průběhu roku 2008,“ řekl Studený.

Novinkou bude například přísnější postižení nelegální práce. Doposud je totiž uchazeč o zaměstnání, který vykonával nelegální práci, z evidence uchazečů o zaměstnání sice vyřazen, ale jedinou sankcí je to, že se mu v následující evidenci zkracuje podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti o dobu jeho vyřazení z evidence, maximálně o 3 měsíce. O zařazení do evidence však může požádat třeba již druhý den poté, co byl vyřazen.

„Dosavadní sankce je nedostatečně účinná a málo napomáhá k odstranění tohoto nežádoucího jevu na trhu práce. Nová úprava znamená, že uchazeč,vyřazený z evidence z důvodu výkonu nelegální práce, bude moci znovu požádat o zařazení do evidence uchazečů až po uplynutí šesti měsíců ode dne vyřazení. Krácení podpůrčí doby zůstává zachováno,“ vysvětlil vedoucí oddělení styku s veřejností MPSV Jiří Sezemský. Změnou projdou i dávky v nezaměstnanosti. Uchazečům o zaměstnání, s nimiž zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností, nově nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.