V současné době se nabídka informačního centra rozšířila o novinku s názvem Mělnické podzemí. Letáček s informacemi připravil Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, který již několik let pořádá Dny otevřených dveří mělnického podzemí do objektů, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Vždy na jeden den mohou návštěvníci s průvodcem nahlédnout do podzemí domů v soukromém vlastnictví.

Podzemí pod Mělníkem není propojeno a není jej tedy možné prozkoumat celé najednou. Leták ukáže zájemcům, které objekty již byly zpřístupněny, věnuje se historii i současnosti podzemí. Čtenáře seznámí s průběhem mapování podzemí i jeho objevování. Autorem textu je předseda spolku a mělnický kronikář Martin Klihavec.

Mělnické podzemí, které je běžně přístupné po celý rok, je z nařízení vlády dočasně uzavřeno. Na prohlídky s průvodcem, které začínají v prostoru Turistického informačního centra, si návštěvníci zatím musí počkat.

Leták Mělnické podzemí včetně jiné stálé nabídky je k dostání v Turistickém informačním centru v Mělníku za dodržení všech hygienických opatření. U vstupu do centra je připravena desinfekce na ruce a vstup je možný pouze s ochranou dýchacích cest. Maximální počet návštěvníků vevnitř provozovny je v počtu dva a dobu pobytu je nutné omezit na nezbytné minimum.

Pohlednice, turistické vizitky a magnety jsou očíslovány a vystaveny ve vitríně směrem do ulice, kde je možné si předem vybrat a poté nahlásit u pokladny čísla výběru. V prostoru infocentra není nyní možné připojení na wifi. Letáky mohou návštěvníci vybírat ve stojanech pouze očima a vybrané nelze vracet zpět vzhledem k hygienickým nařízením.

Změněna je i klasická provozní doba a od 12 do 13.00 hodin je polední pauza určená k dezinfekci prostor informačního centra. Jistá omezení a snížení komfortu vyžadují od návštěvníků ohleduplnost, vstřícnost a pochopení.