Vlci a psi jsou biologicky stejný druh. „Pokud by se křížení opakovalo ve vysoké míře, hrozila by vlčí populaci genetická kontaminace, která může mít vliv na chování jedinců,“ řekl Paolo Ciucci z římské univerzity La Sapienza.

Díky pokračující ochraně se vlci rozšiřují po celé Evropě a dostávají se do prostředí ovládaného člověkem. Přicházejí do blízkého kontaktu se psy častěji než v minulosti.

Případů křížení vlků a psů je v Evropě stále více. V minulých letech se vlci objevili i v Bílých Karpatech, které zasahují do Jihomoravského kraje. „Zatím máme jediný zaznamenaný případ křížence v severních Čechách. Oproti jiným státům, například z jižní Evropy, je riziko vzniku kříženců relativně nízké zejména kvůli menšímu množství toulavých psů, ale je potřeba mu věnovat pozornost,“ uvedl Miroslav Kutal z Mendelovy univerzity.

Křest graffiti ve starém depu Masarykova okruhu v Brně.
Junková, Šťastný, Chiron jako živí. Legendy zdobí depo starého Masarykova okruhu

Podle něj je potřeba křížení vlků a volně žijících psů předcházet. V případě opakovaného křížení se může snižovat schopnost přežití vlků ve volné přírodě, mohou se stát méně plachými. „Zákonodárci se ale nesmí chytit do správní pasti, kdy by křížence považovali za druh lovné zvěře. To by zvýšilo zabíjení vlků pod záminkou, že se jednalo o křížence, ačkoliv se to nedá jen podle morfologie spolehlivě rozlišit,“ míní Kutal.

Problém je chybějící jasný plán postupu proti hybridům. „Podle českého zákona je sporné, jestli je kříženec chráněný nebo není, je potřeba, aby se na něj pohlíželo jako na chráněný druh a fungoval pověřený záchranný tým, který zvíře uspí, chytne, případně nasadí obojek,“ přiblížil Kutal.